محتوا
 
consulting

مشاوره | کارگاه آموزشی

بازاریابی آنلاین

افکتیو ورلد از مرحله برنامه ریزی تا اجرا، شما را در کلیه مسائل ارتباطات آنلاین همراهی می کند. فرقی نمی کند که با ارائه پیشنهادات و مشاوره شما را یاری کنیم، یا در یک کارگاه آموزشی شرکت کنید، در هر صورت متخصصین خبره و با تجره بازاریابی آنلاین هستند که مشاوره عملی در اختیارتان قرار می دهند. موضوعات ارائه شده در این بخش بسیار متنوع بوده و برنامه ریزی رسانه تا جدیدترین رویدادهای ارتباطات میان شرکتی را در بر می گیرد.

 

تکنولوژی

پروژه های وب به خودی خود مسائل چالش برانگیزی چون قابل استفاده بودن، پایداری، مدیریت زمان و هزینه را در خود دارند. اضافه کردن بعد بین المللی این چالش ها را دو چندان می کند. اینجاست که نقطه قوت افکتیو ورلد مشخص می شود. سالها تجربه در محیط کسب و کار میان شرکتی موجب شده بتوانیم مشتریان افکتیو ورلد را به درستی راهنمایی کنیم.

 
 
مهارت میان فرهنگی

گسترش هرچه بیشتر تجارت جهانی و یکسان شدن محصولات موجب شده مسئله مهارت میان فرهنگی نیز از جنبه اقتصادی حائز اهمیت شود. انستیتو مهارت میان فرهنگی افکتیو، مکملی استراتژیک برای کلیه موضوعات مرتبط با ارتباطات میان فرهنگی است. اعضای این تیم کلیه جنبه های میان فرهنگی و تأثیر آن بر ادراک محصول، نام برند، متون، تصاویر و لوگوها را مورد توجه قرار می دهند. خدمات مشاوره ای و کارگاه های آموزشی این انستیتو، شالوده بهینه سازی استراتژی های بازاریابی را تشکیل می دهد و باعث می شود از بروز اشتباهات پر هزینه میان فرهنگی پرهیز کنید.