محتوا

تاریخچه

sapphire_partner_history.png

2016

Sapphire Partner Searchmetrics

kuehlhaus_AG_Logo.jpg

2015

kuehlhaus همکاری با

effective world Inc., Rockville USA

2014

تأسیس شعبه آمریکا (ایالت مریلند، راکویل) افکتیو

bvik.png

2014

عضو BVIK

Searchmetrics

2013

Searchmetrics همکاری با

effective world

2012

تأسیس انستیتو مهارت های میان فرهنگی افکتیو در آلمان (منهایم).

Sevilla_no_text_full_green.png

2011

تأسیس شعبه اسپانیا (سویلیا) افکتیو

Istanbul_no_text_full_green.png

2010

تأسیس شعبه ترکیه (استانبول) افکتیو

Icons_MSS_Tool_inxmail_120x120.png

2009

همکاری با Inxmail

Paris_no_text_full_green.png

2009

تأسیس شعبه فرانسه (پاریس) افکتیو

2007

Google Professional

Shanghai_no_text_full_green.png

2007

تأسیس شعبه چین (شانگهای) افکتیو

2003

انجام پروژه های مختلف در حوزه تکنولوژی اینترنت و بازاریابی آنلاین همزمان با افزایش تأکید بر مشتریان شرکتی در بخش صادراتی آلمان - 2000 - 2006

Mannheim_no_text_full_green.png

2000

افکتیو شعبه آلمان تأسیس شد.

1999

بازاریابی پروژه های محلی. بازاریابی آنلاین در کنار تکنولوژی اینترنت به دومین فعالیت شرکت مبدل شد.

1999

شکل گیری پروژه های تجارت الکترونیک مثل سایتهای حراجی آنلاین و فروشگاه های آنلاین

effective world

1998

effective virtuelle Konzepte GbR تأسیس شد.