محتوا
team_effective_world_3.jpg

تکنولوژی

افکتیو ورلد بر اساس سیستم مدیریت محتوای (CMS) اختصاصی خود، یک سیستم تحت وب ویژه تجارت میان شرکتی طراحی نموده است که با توجه به نیازهای مشتریان همواره در حال به روزرسانی است. خط مشی ما "حفظ سادگی" و در عین حال برخوردار بودن از امکانات و انعطاف پذیری بوده است. این سیستم به شکلی طراحی شده که بتواند نیازهای مشتریان مختلف را برآورده کرده و از زبان های مختلف، دامنه های متفاوت و سطوح متفاوت پیچیدگی محتوا پشتیبانی کند.