محتوا
 

effective world

افکتیو ورلد آژانس بین المللی بازاریابی آنلاین و تکنولوژی اطلاعات است که بر ارتباطات میان شرکتی متمرکز شده است.


اين آژانس بین المللی که در سال ١٩٩٨ تأسیس گردیده، مجموعه کاملی از خدمات تطبیق یافته با فرهنگ ملل مختلف را ارائه می دهد که از مشاوره استراتژیک و مفهومی تا اجرا را در بر می گیرد. افکتیو ورلد در ٣٠ کشور دنیا فعال بوده و ۲۰ زبان مختلف را پوشش می دهد.

 

 

افکتیو ورلد در اجرای پروژه ها، هم پای مشتریان خود و به کمک فرآیندهای استاندارد شده و خودکارسازی، به سطح بالایی از اثربخشی و کنترل مستمر دست پیدا کرده است. این موضوع یکی از دلایل روی آوردن شرکت های طراز اول دنیا به استفاده از راهکارهای افکتیو ورلد در استراتژی های پایدار رشد است.

 

Make your world an effective world.

دنیای خود را اثربخش سازید.

 

bvik Bundesverband Industrie Kommunikation e.V.    

افکتیو ورلد عضو BVIK است.            

(انجمن ارتباطات صنعتی آلمان)