محتوا
career1.jpg

فرصت های شغلی

اگر به دنبال چالشهای جدید بوده و می خواهید توان بالقوه خود را به بهترین شکل مورد استفاده قرار دهید، افکتیو ورلد سازمان ایده آل شماست. تیم ما هم چند فرهنگی است و هم چند تخصصیبه همین علت است که می توانیم هر چالش را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده و اره حل ها و استراتژی های اثربخش برای آن ارائه نماییم.

 

دنیای آنلاین هموارد در حال تغییر و نوآوری است و مدل های کسب و کار و مشتریان ما هم جزئی از آن هستند. به همین علت ما در تلاش هستیم تیمی متشکل از افراد متخصص، انعطاف پذیر و دارای تفکر نوآورانه ایجاد کنیم. برای بررسی درخواست همکاری، می توانید برای یکی از فرصتهای شغلی درخواست بدهید یا فرم عمومی همکاری با ما را پر کنید.