محتوا

مدیریت

Hermann_Bareis

Hermann Bareis

مدیر عامل و سهامدار

آلمان

 

تلفن  +49 621 17893 0
فکس  +49 621 17893 18

hermann.bareis@effective-world.com

 

Mannheim_no_text_full_green.png

 

هرمان باریس موسس افکتیو ورلد گ ام ب ها و مدیر عامل گروه افکتیو ورلد است. مسئولیت توسعه کسب و کار، بازاریابی، فروش و منابع انسانی بر عهده اوست.

Steffen_Schwarzenberger_.png

Steffen Schwarzenberger

Chief Operations Officer

effective world Group

 

تلفن  +49 621 17893 0
فکس  +49 621 17893 18

steffen.schwarzenberger@effective-world.com

 

Mannheim_no_text_full_green.png

 

Steffen Schwarzenberger is COO and Digital Marketing Consultant of the effective world Group. He is jointly responsible for global process optimisation and strategy.

Ariane_Hoffmann

Ariane Bareis

مالی

مدیر ارشد / عضو هیأت مدیره

 

تلفن  +49 621 17893 0
فکس  +49 621 17893 18

ariane.bareis@effective-world.com

 

Mannheim_no_text_full_green.png

 

آریانا باریس یکی از صاحبان امضا در افکتیو گ ام ب ها بوده و مدیریت توسعه کسب و کار بین المللی گروه بر عهده اوست. مدیریت بخش مالی افکتیو گ ام ب ها و حسابداری کلیه شعب بین المللی نیز بر عهده اوست.

 

Tania Munoz Meza

Tania Muñoz Meza

کنترل

مدیر ارشد، سهامدار

 

تلفن  +49 621 17893 0
فکس  +49 621 17893 18

tania.munoz@effective-world.com

 

Mannheim_no_text_full_green.png

 

تانیا مونوز مزا یکی از صاحبین امضا افکتیو گ ام ب ها بوده و در مدیریت بازاریابی بین الملل و حسابرسی تخصص دارد. او علاوه بر اسپانیایی که زبان مادری اش است، آلمانی و انگلیسی را نیز به خوبی صحبت می کند.

Yi_Wu

Yi Wu-Blumenschein

مدیر عامل

چین

 

تلفن  +49 621 17893 102
فکس  +49 621 17893 103

yi.wu@effective-world.com

 

Mannheim_no_text_full_green.png

 

 

Sara_Noori

Sara-Valérie Noori

مدیر عامل

فرانسه

 

تلفن  +33 9 81 92 59 67
فکس  +33 9 81 70 70 23

sara.noori@effective-world.com

 

Paris_no_text_full_green.png

 

Merih_Kiliçaslan

Merih Kılıçaslan

مدیر وسهامدار

ترکیه

 

تلفن  +90 216 970 08 52
فکس  +90 850 2200 451

merih.kilicaslan@effective-world.com

 

Istanbul_no_text_full_green.png

 

Gordana_Majnaric

Gordana Majnaric

مدیر عامل

اسپانیا

 

تلفن  +34 954 21 93 36
فکس  +34 954 21 0692

gordana.majnaric@effective-world.com

 

Sevilla_no_text_full_green.png

 

 

Mehdi_Zare

Mehdi Zare

مدیر عامل

آمریکا

 

تلفن  +1 240 200 5353
فکس  +1 240-630-4051

mehdi.zare@effective-world.com

 

effective world Inc., Rockville USA