محتوا
Web_competence_ar_fa.jpg

مهارت ها

استراتژی های بین المللی و مدیریت پروژه

طبیعت بین المللی بودن افکتیو ورلد در کنار فعالیت بین المللی مشتریانش موجب شده این آژانس بتواند تدوین استراتژی جهانی و مدیریت پروژه بین المللی را به فهرست توانایی هایش اضافه کند.

 

کسب دانش فنی

افکتیو ورلد به دلیل عملکرد بین المللی خود توانسته دانش فنی و صلاحیت پاسخگویی به مشتریان خود در بازارهای مختلف گرداگرد جهان را کسب کند. به عبارت دیگر افکتیو ورلد با در اختیار داشتن فرآیندهای یادگیری و ارتباطی می تواند همچون شریکی واقعی مشتریان خود را هم در بازارهای محلی و هم در بازارهای بین المللی پشتیبانی کند.

 

تحلیل و تحقیقات بازاریابی

تحلیل و محک زنی دو جزء انکار ناپذیر تدوین استراتژی بوده اند. افکتیو ورلد این اقدامات را انجام می دهد:

  • تحلیل بازار دیجیتال: ظرفیت فروش و تبلیغات

  • تحلیل رقبا: سهم بازار حضور در دنیای اینترنت، محک زنی شیوه های ارتباطاتی و تحلیل محیط

  • تحلیل وب سایت: آزمون میزان قابل استفاده بودن، علائم شناسی، دعوت به عمل، میزان دیده شدن سایت

  • تحلیل شیوه های ارتباطی: کمپین های بازاریابی، کانال های بازاریابی، بودجه ریزی

مهارت میان فرهنگی

انستیتو مهارت میان فرهنگی افکتیو جنبه های میان فرهنگی ارتباطات آنلاین را مورد بررسی قرار می دهد. این انستیتو در خصوص مباحث مختلف تعاملات فرهنگی به دپارتمان بازاریابی آنلاین افکتیو مشاوره می دهد. به عنوان مثال تحلیل نام برند و ظاهر بصری و متنی آن در فرهنگ های مختلف جزو خدمات این مرکز محسوب می شود. پاسخگویی به سوالات مشتریان در کارگاه آموزشی در خصوص تطبیق پذیری و ارتباطات میان فرهنگی نیز در حوزه کاری این انستیوتو قرار دارد.