محتوا
om_3_us.jpg

کنترل | تحلیل

ابزارهای مختلفی برای ارزیابی کیفیت، اثربخشی و توان بالقوه کمپینهای بازاریابی بکار گرفته می شوند تا از کارآمدی و جامع بودن تحلیل اطمینان حاصل گردد. تیم افکتیو ورلد علاوه بر پایش و بهینه سازی مداوم، گزارش های تحلیلی در مورد موفقیت کلی کمپین نیز تهیه می کنند.

 

 

 

 

Sapphire_Searchmetrics.png brandwatch_logo_2016.jpg