Treść

Rezygnacja z newslettera powiodła się

 

aństwa dane osobowe zostały usunięte. W przyszłości nie będzie już otrzymywać newslettera.

 

Z poważaniem,

effective world