Treść
team effective world

Kompetencje

Globalne strategie i zarządzanie projektem

Ze względu na wieloletnie doświadczenie firmy w międzynarodowej komunikacji B2B jej kompetencje obejmują rozwój globalnych strategii marketingowych w internecie i miedzynarodowe zarządzanie projektami.

 

Proces Know-how

Zróżnicowana struktura klientów i działalnośćna różnych rynkach dają grupie effective world solidną wiedzę z różnych kanałów komunikacji on-line i platform. Effective world otoczony przez proces uczenia się i ciągłej certyfikacji, wyróżnia się rozległym procesem know-how.

 

Badania i analizy rynku

Analiza i badania porównawcze są istotną częścią każdej strategii rozwoju.
effective world prowadzi różne rodzaje analiz:

  • Cyfrową analizę rynku: sprzedaży i potencjału reklamowego
  • Analizę konkurencyjności: udziału w rynku poprzez widoczność w sieci, analizę porównawcza działań komunikacyjnych, analizę środowiskowa
  • Analizę strony internetowej: testy użyteczności, semiotyka, wezwanie do działania, widoczność strony
  • Analizę działań komunikacyjnych: kampanii marketingowych, kanałów komunikacyjnych, budżetów

Kompetencja międzykulturowa

effective Institute of Intercultural Competence zajmuję się międzykulturowymi aspektami komunikacji internetowej. Obok działu marketingu online, Instytut pomaga również klientom zewnętrznym rozwiązywać wszelkie problemy, które pojawiają się podczas interakcji z innymi kulturami.

Możliwymi polami pracy, są przykładowo badania produktu i marki lub tekstu i zdjęć. Ponadto Instytut oferuję możliwość rozwiązywania międzykulturowych problemów w warsztatach z klientami.