Treść
intercultural competence

Międzykulturowa kompetencja

Sukces lub porażka globalnej strategii marketingowej są coraz silniej uzależnione od zdolności firmy do zachowywania się "odpowiednio" w różnych kontekstach kulturowych.

effective Institute of Intercultural Competence pomaga przedstawić kulturę firmy na całym świecie. Instytut prowadzi analizy i oceny planowanych działań marketingowych w odniesieniu do różnych kultur i oferuje porady w dziedzinie Cross Cultural Design/Communication lub przy ustalaniu nazw produktów i marek.