Uluslararası Online Pazarlama: Kendi Bünyenizde mi Yapmalısınız, Yoksa Global bir Ajansla mı Çalışmalısınız?

Yi Wu-Blumenschein

Yi Wu-Blumenschein    04-06-2014

Uluslararası Online Pazarlama, Marketing Controlling

 

pic001.jpg

Birçok B2B şirketi, online pazarlama kampanyalarını kendi bünyelerinde mi yapmalılar yoksa bir ajansla mı çalışmalılar? – çalışacaklarsa ne ölçüde çalışmalılar? - konusunda karar verirken zorluk yaşamaktadırlar. Maliyetleri kısmak ve dikkate alınacak hususları belirlemek her zaman bu kararı verirken ön planda olmuştur. Bunun yanısıra pazarlama hizmetleri dışardan sağlandığında birçok farklı nokta da göz önünde bulundurulur.

 

İnternet öncesi dönemde, reklamcılık sadece basın (dergiler/kataloglar) ve yayım (radio/tv) şeklinde klasik yöntemlerle yapılıyordu. Bu arada B2B şirketler ajanslardan aldıkları hizmetlerde iki temel hizmete ihtiyaç duyuyorlardı.

  1.  Farklı reklam formatlarında yaratıcı fikirler ve takip eden dağıtım işlemleri – gazeteler ya da dergiler gibi – ya da  radyo ve televizyon için reklamlar 
  2. Halkla ilişkiler hizmetleri, basın bültenlerinin formülleştirilmesi, dağıtımını ve etkinlik organizasyonlarını içeren Halkla İlişkiler hizmetleri – bunun yanısıra Medya İlişkileri Yönetimi

 

Bir B2B şirketin bu iki hizmeti kendi bünyesinde yönetmesi oldukça zor olabilir, çoğunlukla personelin bu alandaki mesleki eğitim eksiklikleri ve bunun yanısıra basın gruplarına direkt olarak girişte eksiklikler. Bu şekilde birçok B2B şirket (aynı zamanda B2C şirketler) daha iyi geri dönüşler almak ve yatırımlarının sonuçlarını görmek için bu tarz hizmetleri dışardan alır. 

 

Artık internet günlük yaşamın bir parçası oldu ve dünyadaki pazarlama önemli ölçüde değişti. Nihai kullanıcı dikkatini çeken ve artan rekabete öncülük eden yeni kanallar ve yöntemler var. 

 

 

Arama Motorları: Medyanın Demokratikleşmesi 

 

pic000.jpg

 

 

Öncelikle arama motorları geldi, ve sonrasında medya mimarisinin demokratikleşmesi yer aldı. Aniden, aynı amaçta olan bir website ya da şirket arama sonuçlarında görüntülendi. Ayrıca, arama motorları açısından en düşük start-up maliyetleriyle isteyen herkes nasıl kullanılacağını öğrensin ve işlemlere hızlıca başlasın diye,reklam platformları açısından eşit erişimini sağladı. Bunun en iyi örneği Adwords platformuyla ve buna karşılık gelen elektronik öğrenme merkeziyle Google. Bu eski tarzda alışkanlıkları olan birçok pazarlama müdürünün online pazarlama konusunda herşeyi kendilerinin yapabileceğine inandırdı.

 

 

Sosyal Medya: Hatta Amatörler için

 

pic003.jpg

 

Sonrasında sosyal medya devrimi gerçekleşti. Arama motorlarından daha kullanıcı dostu ve sezgisel olmasına rağmen sosyal medyanın asıl satış noktası büyük kullanıcı veri tabanı ve erişim kolaylığı olmasıydı. Son çalışmalar gösteriyor ki Almanların 30%’u ya da ortalama 27 milyon kişi sosyal medya kullanıyor (http://de.statista.com/statistik/daten/studie/70189/umfrage/nutzer-von-facebook-in-deutschland-seit-2009/). Sosyal medyanın genel kullanım unsuru birçok pazarlama müdürünün bu işi pazarlama ekibiyle kendi bünyelerinde yapabileceklerine inanmaya itti.

 

 

Kritik Soru: Kurum İçi Yapılabilir mi?

 

İnternet bilgiyi ve fırsatları daha fazla insan için erişilebilir yaptı. Geriye yine şu soru kalıyor – bir şirket tüm  bu online pazarlama süreçlerini kendi başına yürütebilir mi? Hangisi daha maliyetli? Bu hizmeti dışardan almak mı? Kendi bünyesinde yapmak mı? Bu noktada deneyimlerimize dayanarak şunu söyleyebiliriz ki bir elemana Google Adwords elektronik öğrenme merkezi eğitimlerini vermek ortalama bir ay sürüyor. Daha sonraki sertifika sınavlarına hazırlanması, çalışması ve geçmesi de en az 6 ay.

 

Tabii ki herhangi bir platformun faydalarını görmek için online pazarlama kampanyalarından sorumlu olan kişinin her bir platformu nasıl kullanması gerektiğini bilmesi oldukça önemlidir. Online kataloglar için seçenekler arasında fiyat ve rakip karşılaştırmaları yapmak oldukça önemlidir. Bunun yanısıra bu süreçte kayıtları ve güncellemeleri de yönetmek oldukça önemli. Aynı zamanda sosyal medya kordine edilmiş olmalı. Bir kişi tüm sosyal medya kanallarından sorumlu olmalı, her bir sosyal medya kanalı için strateji oluşturmalı ve sayfalardan gönderi yapmalı. Sadece mention değil, her bir kanal için yeni içerikler de üretilmeli. Tüm bu hizmmetler ve etkinlikler bir firma tarafından kurum içinde yapılabilir, ancak sadece yeterli kaynak-zaman, bütçe, çalışan ve teknik bilgi olduğu sürece.

 

 

 

Toplam Maliyet = Personel + Yeterlilik + Devam eden Eğitimler

 

Bu formül online pazarlama hizmetlerini kendi bünyenizde gerçekleştirdiğiniz takdirde ayrılması gereken bütçeyi göstermektedir. Online medya, hızlı bir tempoda değişmektedir. Bunu zorunlu hale getirmek için bu kanallardan sorumlu olan personelin kurallar ve fırsatlar hakkında güncel bilgiye sahip olması gerekmektedir. Teknik bilgi, deneyim ve zaman, online pazarlama hizmetlerini kendi bünyenizde yapıp yapmama konusunda karar verirken dikkate alınması gereken en önemli unsurlardır.  Aynı zamanda ekonomik ve başarılı bir şekilde yapmak elinizde!

 

Bir firma, bir bölgeyi hedefleyerek (DACH gibi) online aktiviteleri kendi bünyesinde yürüttüğünde çok uluslu çeşitli pazarları, dilleri ve kültürleri de hesaba katmalı.  

 

 

Uluslararası Olmak Önemsiz bir Konu Değildir

 

Online pazarlama işlemleri, bir firma çeşitli farklı pazarlar ve dillerde hizmet ve kanallara ihtiyaç duyduğunda daha fazla karmaşık hale gelmeye başlıyor. Sadece belli pazar hakkında detaylı bilgiye ihtiyaç duyulmuyor, bunun yanında hangi online kanallar, hedef grup için daha efektif gibi soruların da cevaplarının bilinmesi gerekiyor. Hangi arama motoru o ülkede daha fazla kullanılıyor? Peki ya sosyal medya platformları? Daha fazla marka bilinirliği sağlanması ve daha fazla lead oluşturmak için en iyi kanalların oranı nedir? Bu şartlar altında personel, nitelikler, pazar bilgisi ve eğitim gibi giderlerin doğru hesaplanması ayrıştırması zor bir durumdur.

 

Bunun yanında şunun da bilinmesi önemlidir ki, bir çalışan online pazarlama  ve yerel pazar konusunda özel bir eğitim aldıktan sonra şirketten ayrılacak mı? Bu maliyetler (zaman, enerji ve teknik bilgi) asla düzeltilemeyecek ve süreç yeniden başlayacak.

 

Tüm bu faktörler hesaba katıldığında, uluslararası bir online pazarlama ajansıyla çalışmanın avantajları oldukça fazla.

 

Güvenlik ve Verim

 

B2C firmalarla karşılaştırıldığında, B2B firmalar nispeten daha küçük pazarlama ekibine sahip. Çoğunlukla pazarlama müdürleri fuarların tanıtımından, online pazarlama ve kurumsal iletişime kadar herşeye dikkat etmek zorunda.

 

Büyük çaplı B2B firmalarda, online pazarlama müdürü olabiliyor. Bu durum bile firmanın dışardan bir online pazarlama ajansıyla çalışmasına engel değil. Bu tür işbirlikleri, firmalar için birçok farklı sinerji ve fayda sağlayabilir.

 

1. Uluslararası Online Pazarlama Ajansının Deneyimlerinden Faydalanın

 

Son 20 yılda, internet oldukça karmaşık bir yapıya dönmüştür. Online medya kanallarının çok çeşitliliği, bunu pazarlama müdürleri için gerekli bir hale getirmiştir. Bununla beraber bütçelerin nerelere harcanması konusunda saptamalar yapmak için kullanılacak kanalların fiyatlandırması, erişimi, performansı ve KPI’ları gibi bilgileri hakkında veri toplamaya da ihtiyaçları vardır.

 

Bölge pazarlama müdürleri için, bu görevler yönetilebilir. Ancak küresel bağlamda, bu çoğu zaman mümkün değildir. Bu noktada, uluslararası bir ajansın açık ve belirgin bir avantajı vardır. Bir ajansın dış pazarlarda her zaman tecrübesi vardır ve karar verme sürecinde pazarlama müdürünü doğru bilgi ve tecrübeleriyle destekler. Ayrıca bir ajans çözümlere ulaşmak için medya kuruluşlarıyla yerel bağlantılara ve ilişkilere sahiptir.

 

Benzer şekilde, yabancı hizmet sağlayıcılarıyla iş yapmak size başağrısı olabilir ve bir şirketin zor karşılaşabileceği  katı kriterler empoze edilebilir. Genellikle, örneğin verilen hizmetler için acil ödemeler her zaman söz konusu olabilir. Yerel bir banka hesabından da değil. Bazı firmalarda ödeme süreçleri sekiz haftayı bulabiliyor – sipariş edilen hizmetlerin ve kampanyaların başlama zamanları arasındaki uzun gecikme zamanlarının oluşturulması gibi. Ek olarak, birçok ülkede, kayıtlı bir firma olmadan ya da fiziken o ülkede bulunmadan yerel bir banka hesabı açmak mümkün değil. Bu durumlarda, küresel bağlamda birden fazla ofisi olan uluslararası bir ajans, süreçleri basitleştirerek ve işlem ücretlerini azaltarak bu kordinasyon ve ödeme problemlerini hafifletir.

 

2. Kolaylaştırılmış Kontrol Süreçlerinden Yararlanın

 

Başarılı online pazarlama, kapsamlı raporlama ve Web Analytics, SEO araçları ve Sosyal Medya Takibinde çoklu kontrol gerektirir. Her bir görev için hangi araç en iyisi? Uluslararası kampanyalar açısından hangi platform daha uygun? Bir platform için üretilen içerik diğer platformlarda da kullanılabilir mi? Proje yönetiminde büyük ölçüde deneyime sahip olan ajanslar, bu konuları çözme ve bunlar arasında geçiş yapma konusunda her zaman daha iyidirler. Ve size güvenle yerel ve küresel düzeyde online pazarlama kampanyanızın gereklilikleri için doğru çözümü ya da size en uygun aracı tavsiye ederler. Bu da çok yoğun olan bir pazarlama müdürü için tam bir zaman kazandırıcıdır.

 

3. Risk ve Zararları En Aza İndirin

 

Personel değişiklikleri, bir şirket için yıkıcı olabilir. Özellikle de o kişi geniş bilgiye ve özel süreçler ya da alanlar hakında bir eğitime sahipse! Bu durum aynı zamanda online pazarlama teknik bilgisine kadar genişletilebilir ve Asya pazarı için daha üzücü olabilir. Bu bölgede genç çalışanlar için bir firmada iki yıldan daha az çalışmak oldukça yaygındır. Ayrılan personelin yerine birini almanın maliyeti de oldukça yüksektir. Yeni elemanın eğitilmesi süreci ve ilerleme sağlanamaması, toparlaması zor bir durumdur. Ek olarak, o kişi, o bölgedeki tek online pazarlama elemanıysa, bilgilerin tümü, planlama ve uygulama o kişiyle beraber yok olur. Bazen şifreler ve hesaplar bile.

 

4. Organize Proje Kordinasyonlarından Yararlanın

 

Uluslararası projeler için uluslararası bir oline pazarlama ajansıyla çalışmanın avantajları proje kordinasyonunu kararlaştırırken daha hızlı şekilde görünür olmak  ve eşzamanlı olarak uluslararası lansmanların yapılması. Bu bir firmanın merkeziyle ve şubeleriyle farklı medya ve hizmet sağlayıcılarıyla tüm dünyada iletişimde olmayı da kapsar. Şubeleriyle ve partnerleriyle kordinasyon sağlayan bir ajans, önceden planlanan tüm projeyi görür ve tüm bu parçalar uyum içerisinde KPI lar ve hedeflere doğru hareket ederler. Bu şekilde, önceden belirlenmiş hedeflere karşı başarıyı ölçmek kolaylaşır ve başarıdaki farklılıklar, kıyaslanabilir veri ve süreçlerle görülebilir.

 

Pazarlama Müdürü ve Ajans – Simbiyotik bir İlişki

 

Bir pazarlama müdürü, farklı online ve offline çalışmalarında bir ajansla çalışarak çalışmalarından ve zamanından oldukça fazla tasarruf etmiş olur. Bunun yanısıra şunun bilinmesi de önemlidir ki bir ajans asla bir pazarlama müdürünün yerini alamaz. En iyi sonuçları elde etmek için ikili olarak çalışmaları gerekir. Bir ajans pazarlama müdürünün doğru pazarlama stratejisini geliştirmesi ve yürütmesi için olanak sağlar. Tedarikçi araştırması, iletişim, kampanyaların devam ettirilmesi, denetim, basın ilişkileri v.b. yoğun görevleri üstlenerek pazarlama müdürünün zamanın içerisinde düğümlenmesini önler.

 

Uluslararası online pazarlama ajansıyla çalışmak yeni hedeflerini geliştirmek isteyen ve mevcut pazarlarda daha uygun maliyetle ve en iyi şekilde  bulunabilmek isteyen firmalar için stratejik bir harekettir.

 

Projeniz için Sabırsızlanıyoruz!

 

effective world Group ile, sizi tüm global online pazarlama süreçlerinde destekleyecek bir partnere sahip olursunuz. Sizin projenizi sizinle beraber görüşmek ve nasıl başarılı olacağımızı kararlaştırmak için sabırsızlanıyoruz. Daha fazla bilgi için Global Online Pazarlama Müdürümüz Sara Valerie Noori’ye +90 216 970 08 52 no.lu telefondan ya da kilicaslan@effective-world.com adresine mail atarak ulaşabilirsiniz.