Uluslararası Online Pazarlama Projeleri İçin Maliyet Yönetimi - Dikkate Alınması Gereken Harcamalar Nelerdir?

Uluslararası Online Pazarlama, Marketing Controlling

 

Bir online pazarlama projesi veya kampanyasına başlamadan önce detaylı bir maliyet tahmini yapmak gereklidir. Yapılan tahmin parasal anlamdaki maliyetlerin yanısıra,  maksimum verimi elde etmek için kullanılacak uzmanlık ve zamanı da içine alır. Bu durum belirlenen bütçe ve zaman kısıtlamasıyla müşterinin yatırımları için her zaman en iyi verimi almasını sağlar.

 

effective world’de uluslararası bir online pazarlama projesi hazırlanırken farklı maliyet merkezlerinin ve dikkate alınacak hususların incelenmesinden sonra proje ortaya konur.

 

 

Proje Planlama

 

Müşteriyle yapılan ilk toplantıda proje müdürlerimiz planlanan kampanya kapsamında müşterinin hedeflerini anlamaya çalışırlar. Kampanya için gerekenlere ve KPI’lara bağlı olarak daha derin bir analiz ortaya koyulur. Elde edilen bilgiler şirket içerisindeki ekip toplantılarında bütçe ve zaman kısıtlarıyla birlikte değerlendirilerek belirlenecek stratejilerin temellerini oluşturur. Uluslararası projeler için belirlenmiş bir strateji veya yol haritası, somut plan ve bütçe geçmişini baştan ele alarak, yanlış kaynak tahsisinin negatif etkilerini ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Bu planlama süreci aynı zamanda hangi departmanların (Pazarlama Sistemleri ve Hizmetleri, Teknoloji, Tasarım, Kültürlerarası Yetkinlik Enstitüsü, vb.) bu projede veya kampanyada yer almasının gerekli olduğuna da karar verir. Projenin içerisinde yer alan gerekli birimlerden geri bildirim ve maliyet tahmini alma, ayrılan bütçe kapsamında ve planlanan zamanda projenin teslim edilmesine yardımcı olur.

 

Buna ek olarak her müşteriye, tüm küresel aktiviteler ve projeler, devam eden veya gelecekte olacak olan kampanyalar için tek bir noktadan iletişimde olabilmeleri için sabit bir hesap yöneticisi atanır. Bu sayede ideal müşteri hizmeti ve etkili bir iletişim sağlanmış olur. Özel bir hesap yöneticisine sahip olmak,  müşteri ve effective world arasında daha yakın ilişkiler kurmaya ve iş konusunda karşılıklı uzmanlığın artmasına katkı sağlar. Bu ortak ilişki, kampanya başarısı gibi etmenlerin artmasına da yardımcı olur.

 

Bu sebepten her projeyi hesap yöneticisi ve müşteri arasındaki iletişim için, saatleri belirleyerek oluşturmak oldukça önemlidir. Hesap yöneticisi, küresel pazarlama kampanyaları kapsamında müşteri hedeflerinin doğru bir şekilde uygulanıp uygulanmadığının takibi ve kontrolünden de sorumludur. Bu durum effective world’deki tüm ülke müdürlerine ve departmanlara, herhangi bir ajansa veya medya partnerine verilecek olan brifingleri, bunun yanı sıra müşteriye sunulacak detaylı bir raporu içermektedir. İlgili proje dahilinde düzenli olarak yapılan kalite kontroller de hesap yöneticisinin görevleri arasındadır.

 

 

Kanallar ve Dağıtım

 

Proje veya kampanya maliyetini tahmin ederken üzerinde durulan bir diğer konu, ilgili ülkede veya pazarda hangi medya tiplerinin ve kanallarının kullanılması gerektiğini belirlemektir. Sınırlar arası işlem maliyetleri, ek döviz ödemeleri ve kanunlardaki farklılıklar maliyetin çok yükselmesine neden olabilir. Bu sebeplerden dolayı ortaya çıkacak gecikme ve yüksek miktarda ön ödemeler de uzun vadede kampanya verimini azaltabilir. Örneğin, Hindistan’da bir basın bülteni yayınlamanın maliyeti görünürde sadece 10 Euro olabilir. Fakat işin aslına baktığımızda 30 Euro’ya varabilecek bir banka transfer maliyeti de gerektirebilir. Küresel pazarlama kampanyası planlanırken, doğru bir maliyet tahmini yapılabilmesi için bu ve benzeri durumların sıkı bir şekilde ele alınması gereklidir.

 

Tek seferlik kurulum maliyetine ek olarak, kampanyalarla ilgili devam eden ve tekrar eden maliyetlerin aylık bazda hesaplanması da önem taşımaktadır. Oluşturulan ve devam eden her kampanyanın belirli aralıklarla hedeflere ulaşıp ulaşmadığı izlenmeli ve eğer gerekliyse düzenlemeler yapılmalıdır. Farkına varılmamış veya düzeltilmemiş uygunsuzluklar kampanyanın genel etkinliği üzerinde yıkıcı etkiler yaratabilir. Oluşturulan izleme ve kontrol mekanizması, strateji odaklı iş birliği içerisinde hesap yöneticisi tarafından kontrol edilir. Bu mekanizma ile birlikte küresel kampanyaların yolunda gitmesi ve güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması garantilenmiş olur.

 

Son maliyet kalemi ise online pazarlama projeleri süresince gerekecek araçlar ve hizmetler için gerekli olan yazılım ve lisans ödemelerinden oluşmaktadır. Rakip analizleri ve KPI ayarlamaları gibi kampanya performansının doğru ve detaylı bir şekilde kontrol edilebilmesini sağlayacak bu araçlara sıklıkla ihtiyaç duyulur. Kullanılacak araçların sayısını olabildiğince az tutmak ülkeler arası koordinasyonu daha verimli hale getirmek ve birlikte yönetebilmek için doğru bir adım olacaktır.

 

 

Kontrol ve Analiz

 

Bir yıllık sözleşme boyunca iki nihai rapor oluşturmak için, tüm küresel kampanyalardan gelen veri göstergeleri kullanılır. İlk olarak 100 Günlük Denetim kapsamında kampanyanın hedefe ulaşması için belirlenen temel yönlendirmeler, sonrasında 300 Günlük Denetim kapsamında önceden belirlenen KPI’lara göre kampanyanın başarısı değerlendirilir. Bu iki rapor da, zaman ve veri yoğunluklu olduğu için proje maliyetlerini hesaplarken bunlar göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

 

controlling_EN.jpg

 

 

 

Uluslararası online pazarlama kampanyaları ve projeleri planlanırken dikkate alınması gereken farklı maliyet merkezlerini ve parçalarını daha iyi bir şekilde anladığınızı umuyoruz. Online pazarlama projelerinizde ve kampanyalarınızda başarıya ulaşmanıza yardımcı olabilmemiz için bize +90 216 970 08 52 no’lu telefondan veya kilicaslan@effective-world.com mail adresinden ulaşabilirsiniz.